Sołectwa w Gminie

Sołectwa - jednostki administracji pomocniczej Gminy. Kompetencje i uprawnienia. Podstawa prawna działania. Sołtysi - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.

Ilona Mura
Sołtys Mszana
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Mura
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Magdalena Herman
Sołtys Połomia
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Herman
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wioleta Szotek
Sołtys Gogołowa
Imię:
Wioleta
Nazwisko:
Szotek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur , w dniu:  04‑04‑2005 11:30:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2005 11:30:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive