Rada Gminy, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady. W kadencji 2010 - 2014 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Marek Liśnikowski
Przewodniczący Rady Gminy
Imię:
Marek
Nazwisko:
Liśnikowski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Tomasz Mrowiec
z-ca przewodniczącego Rady Gminy
Imię:
Tomasz
Nazwisko:
Mrowiec
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Bura
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Roman
Nazwisko:
Bura
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Roman
Nazwisko:
Goik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Herman
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Marek
Nazwisko:
Kotula
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Kuczera
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Celina
Nazwisko:
Mizia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Mura
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur , w dniu:  09‑07‑2007 13:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2018 10:55:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive