Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

Nazwiska i podstawowe informacje o osobach

Książek-Rduch Mirosława Inspektor

 

Do zakresu działania Inspektoratu należy:


 

 1. Obsługa kancelaryjno - biurowa rady i zarządu gminy , organizacyjne przygotowanie posiedzeń ,sesji ,


   

komisji ,właściwe przygotowanie ,opracowanie i terminowe przekazywanie materiałów radzie i jej komisjom

 1. opracowywanie materiałów z obrad oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i dopilnowanie


   

ich terminowej realizacji

 1. prowadzenie rejestru uchwał i postanowień rady gminy , wniosków i opinii komisji oraz interpelacji


   

i wniosków radnych

 1. pomoc w opracowaniu planów pracy rady ,współdziałanie w przygotowaniu ramowego programu


   

rady na kadencję

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawami radnych i członków komisji rady


   

 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą rady gminy i zarządu z radami sołeckimi


   

 3. prowadzenie i rejestracja pism adresowanych do rady gminy i zarządu


   

 4. wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o samorządzie


   

 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady i Wójta.


   

Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur , w dniu:  01‑03‑2005 10:08:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  01‑03‑2005 10:08:24
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2017 12:42:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive