Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128389
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123926
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122409
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120852
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114797
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 111582
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110943
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110305
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107271
Podział nieruchomości Damian Parma 104272
Nadanie numeru porządkowego Rafał Karpiński 102799
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102634
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101420
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101121