Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128398
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123936
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122418
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120863
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114810
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 111786
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 111090
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110321
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107284
Podział nieruchomości Rafał Karpiński 104285
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102810
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102635
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101490
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101126