Zawiadomienie o zgromadzeniu


Zgromadzenie jest zgrupowaniem osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub wspólnego wyrażania stanowiska
w sprawach publicznych (art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo
o zgromadzeniach – Dz. U. z 2015 r., poz. 1485);

Zawiadomienie  o zamiarze zorganizowania  zgromadzenia na terenie Gminy Mszana kieruje się do Wójta Gminy Mszana pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- pisemnie na adres: Wójt Gminy Mszana, ul. 1Maja 81, 44 - 325 Mszana;

- ustnie do protokołu: Urząd Gminy w Mszanie, ul. 1Maja 81;

- adres poczty elektronicznej: urzad@mszana.ug.gov.pl;

- nr faksu: 32 4759760.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może stosować procedurę postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń określoną w rozdziale 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania na terenie Gminy Mszana zgromadzenia z zastosowaniem procedury postępowania uproszczonego przekazuje się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach - telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

- adres poczty elektronicznej: czkws@katowice.uw.gov.pl  

- Nr  tel. 32 256 56 01. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w postępowaniu uproszczonym w sprawie zgromadzeń, jest podmiotem właściwym do przyjmowania zawiadomień z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Mszana nie utworzono Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zadanie fakultatywne – art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).

Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur
email: iod@mszana.ug.gov.pl tel.:0602-20-00-36
, w dniu:  28‑01‑2016 12:20:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jerzy Mazur
email: iod@mszana.ug.gov.pl tel.:0602-20-00-36
, w dniu:  28‑01‑2016 12:20:07
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2016 08:57:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie