Majątek jednostek samorządu terytorialnego

Stan infrastruktury technicznej. Gospodarka wodą, ściekami, odpadami, energią, paliwami. Telekomunikacja, drogi i zasoby mieszkaniowe.

Informacja o mieniu komunalnym

07‑02‑2005 09:07:19


I N F O R M A C J A


o stanie mienia komunalnego i projekcie jego

rozwoju na 2005 rok.

I. Wykaz mienia wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

1. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 105 - Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z rozbudową

o pomieszczenia Urzędu Gminy, Przedszkola i Poczty

Wartość obiektu - 2.977.771,94 zł.


2. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 109 - Dwa budynki Straży Pożarnych

Wartość obiektów - 52.053,98 zł.


3. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 107 - Dwa budynki szatni sportowych

Wartość obiektów - 150.570,54 zł.


4. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 104 - Budynek - baza po GS

Wartość obiektu - 6.100 zł.


5. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 107 - Dwa budynki domów kultury

Wartość obiektów - 852.055,62 zł.


6. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 108 - Budynek usługowy rolnictwa

Wartość obiektu - 41.000 zł.


7. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 107 - a. Stary budynek Szkoły Podstawowej

w Połomi

Wartość obiektu - 50.000 zł.

b. Szkoła Podstawowa Mszana

Wartość obiektu - 1.576.155,62 zł.

c. Szkoła Podstawowa w Gogołowej

Wartość obiektu - 2.438.705,67 zł.

d. Szkoła Podstawowa w Połomi

Wartość obiektu - 3.866.012,58 zł.

8. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 107 - Budynek pływalni Połomia - 2.635.639,51 zł.

9. Grupa I podgrupa 10 rodzaj 109 - Budynek biurowo-garażowy w Mszanie

Wartość obiektu - 65.973,92 zł.
G R U N T Y


Grupa 0 podgr.05,06 rodz. 050,060 - nieużytki oraz różne grunty

i tereny - 45, 47 ha


Grupa 0 podgr. 02 rodz. 020,021 - grunty pod lasami i zadrzewieniami - 3,48 ha


Grupa 0 podgr. 03 rodz. 032 - grunty zabudowane - 2,0 ha


W/w obiekty i grunty stanowią własność gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych.II. Dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach:


1. Jastrzębsko - Żorski Segment Lokalny S.A.

- udziały gminy w wysokości 10.000 zł.

/promowanie działalności gospodarczej/


2. Agencja Aktywnej Granicy Wodzisław Śl. Sp.z o.o.

- udziały gminy w wysokości 10.000 zł.

- ilość posiadanych akcji - 20

/współdziałanie w kierunku pozyskiwania dodatkowych miejsc pracy/.IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych spraw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

- uzyskane dochody z tytułu czynszu najmu 84.392,13 zł.

- uzyskane dochody tytułem opłat za wieczyste użytkowanie gruntu SKR Mszana z/s w Gogołowej 2.023 zł.

Mszana dnia 10 listopada 2004 r.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur , w dniu:  04‑04‑2005 12:41:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  04‑04‑2005 12:41:03
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2005 12:41:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie