Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128349
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123854
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122351
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120793
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114741
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 110736
Gminny Ośrodek Sportu Jerzy Mazur 110627
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110235
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107204
Podział nieruchomości Damian Parma 104225
Nadanie numeru porządkowego Rafał Karpiński 102724
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102630
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101236
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101116