Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128379
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123908
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122396
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120841
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114782
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 111277
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110812
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110286
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107249
Podział nieruchomości Rafał Karpiński 104267
Nadanie numeru porządkowego Rafał Karpiński 102769
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102634
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101346
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101120