Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128363
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123872
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122364
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120807
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114756
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 110978
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110718
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110249
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107217
Podział nieruchomości Damian Parma 104239
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102738
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102631
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101264
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101118