Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128371
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123899
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122382
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120830
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114774
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Marek Juraszek 111134
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110781
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110273
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107235
Podział nieruchomości Rafał Karpiński 104260
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102758
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102634
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101318
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101120