Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128346
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123847
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122348
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120792
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114738
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 110648
Gminny Ośrodek Sportu Jerzy Mazur 110615
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110229
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107202
Podział nieruchomości Damian Parma 104221
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102721
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102629
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101220
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101113