Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128355
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123861
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122358
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120801
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114748
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Rafał Karpiński 110889
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110692
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110240
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107210
Podział nieruchomości Damian Parma 104233
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102731
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102630
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101247
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101116