Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128342
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123839
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122344
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120787
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114738
Gminny Ośrodek Sportu Jerzy Mazur 110587
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Rafał Karpiński 110488
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110226
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107202
Podział nieruchomości Damian Parma 104218
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102717
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102629
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101210
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101113