Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128342
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123836
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122339
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120785
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114738
Gminny Ośrodek Sportu Jerzy Mazur 110522
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Jerzy Mazur 110404
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110223
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107201
Podział nieruchomości Damian Parma 104218
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102715
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102627
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101204
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101113