Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gospodarowanie mieniem komunalnym Rafał Karpiński 128369
Pozwolenie na rozbiórkę Rafał Karpiński 123888
Zdolność prawna do zawarcia związku Rafał Karpiński 122372
Bonifikata od opłaty rocznej Rafał Karpiński 120818
Podziały, numery, nieruchomości Rafał Karpiński 117789
Decyzja o umorzeniu podatku Rafał Karpiński 114766
Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Marek Juraszek 111077
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie Jerzy Mazur 110745
Prawo użytkowania wieczystego Rafał Karpiński 110260
Odroczenie terminu płatności Rafał Karpiński 107227
Podział nieruchomości Damian Parma 104250
Nadanie numeru porządkowego Damian Parma 102747
Ustalenie warunków zabudowy Rafał Karpiński 102631
Zmiana sposobu użytkowania obiektu Rafał Karpiński 101289
Wydanie zezwolenia Rafał Karpiński 101118