Zamówienia do 30.000 euro


Okresowa roczna kontrola obiektów drogowych

28‑09‑2018 12:44:45
Postępowanie zakończone
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Okresowy przegląd i kontrol kotłów gazowych w budynkach stanowiących własność Gminy Mszana

26‑09‑2018 10:58:38
Postępowanie zakończone
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mszana.

21‑09‑2018 13:41:14
Postępowanie zakończone.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przygotowanie dokumentacji do podziału działki nr 702/185 w Połomi

18‑09‑2018 12:55:43
Postępowanie zakończone.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa altany sołeckiej w Połomi

04‑09‑2018 14:50:53

Składanie ofert:

pisemnie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

 

Termin składania ofert do dnia 12.09.2018 r.  godz. 10:00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasilanie w energię elektryczną tablic informacyjno - edukacyjnych

03‑09‑2018 14:28:21

Składanie ofert:

pisemnie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

 

Termin składania ofert do dnia 10.09.2018 r.  godz. 12:00

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - „Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia”, Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Oś Priorytetowa 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, mikroprojekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001119 pt. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przygotowanie dokumentacji do podziału działki nr 1617/269 w Połomi

29‑08‑2018 10:18:45
Postępowanie zakończone.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opracowanie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana.

23‑08‑2018 10:52:23

Postępowanie zostało zakończone.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Szkoły Podstawowej w Mszanie przy ul. Sportowej 3

14‑08‑2018 11:17:34

Składanie ofert:

1. pisemnie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

2. w formie elektronicznej na platformie przetargowej Gminy Mszana, pod adresem:

https://mszana.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 12:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Remont grobu Powstańców Śląskich zlokalizowanego w Mszanie przy ul. Mickiewicza 88

06‑08‑2018 14:05:09

Wójt Gminy Mszana zaprasza do złożenia oferty na remont grobu Powstańców Śląskich w Mszanie.

Zamówienie finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz ze środków własnych Zamawiającego.

 Składanie ofert:

1. pisemnie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

2. elektronicznie na adres urzad@mszana.ug.gov.pl

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. do godz. 10:00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 40 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Kowol
email: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl tel.:32 4759755 fax: 32 4759760
, w dniu:  08‑01‑2018 15:33:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Kowol
email: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl tel.:32 4759755 fax: 32 4759760
, w dniu:  08‑01‑2018 15:33:12
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2018 11:17:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie